Påkoppling av sommarvatten

Vattenansvariga planerar att koppla  på sommarvattnet den 18 april. Som vanligt gäller attt det kan upptäckas läckage efter vinterns tjäle. I så fall kan någon slinga behöva kopplas ur igen…

Läs mer

Eldning våren 2018

ÖMT har fått tillstånd från Enköpings kommun till en förläng eldningsperiod  för våren 2018 Det är  tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan den 29 mars och 6 maj  under förutsättning att…

Läs mer

Avstängning av Östra Märsövägen

Östra Märsövägen mellan Gäddvägsinfarterna kommer att stängas av i början av nästa vecka, dvs. vecka 49. Anledningen är att vi upptäckt att en trumma för avvattning gått av någonstans under…

Läs mer

Eldning hösten 2017

ÖMT har tillstånd från Enköpings kommun för en förläng eldningsperiod även för hösten. Det är  tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan den 6 oktober och 5 november 2017 under förutsättning att…

Läs mer

Vattenläckage

Uppdatering 8/8 Läckan lagades den 7/8 och Abborrvägen har nu vatten igen. Orsaken var ett sönderrostat förgreningsrör. ----------------------------- Uppdatering 13:50 Läckan är nu lokaliserad till Abborrvägen 22-24. Orsaken är ännu…

Läs mer

Resultat från vattenprov

Det senaste vattenprovet visade att samtliga prover, utom ett, var tjänligt utan anmärkning. Ett prov hade en något förhöjd halt av odlingsbara mikro-orgaismer och därmed tjänligt med anmärkning. Ett  andra…

Läs mer

Påkoppling av sommarvatten

Sommarvattnet kommer att börja kopplas på den 23/4. Om vi inte stöter på något större läckage i ledningssystemet så skall alla ha  vatten till Valborg.

Läs mer

Resultat från vattenprov

Resultatet från senaste vattenproven från pumphuset och från ett kök visar med ett undantag att vattnet är  tjänligt utan anmärkning. Ett kemiskt prov från pumphuset visar på en manganhalt av…

Läs mer

Inget sommarvatten i påsk

Vi har tidigare meddelat att sommarvattnet kommer att kopplas på till påsk. Tyvärr så  visar väderprognoserna  att det finns risk för frostgrader nattetid. För att inte riskera att få sönderfrusna  kranar så har vattenansvariga…

Läs mer

Eldning våren 2017

ÖMT har fått tillstånd från Enköpings kommun för en förläng eldningsperiod. Det är nu tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan den 7 april och 7 maj 2017 under förutsättning att kommunens…

Läs mer