Förlängd eldningsperiod våren 2015

Efter ansökan hos kommunen har vi fått tillstånd att elda trädgårdsavfall under en förlängd period. Eldning är nu tillåten mellan den 10:e april och 3:e maj under förutsättning att kommunens eldningsregler…

Läs mer

Ansökan om båtplats

För att det inte skall bli några missförstånd beträffande  ansökan om båtplats så vill vi klarlägga att de som redan har en båtplats inte skall  ansöka på nytt. Vad som skrivs…

Läs mer

Regler och anvisningar för båtplatser

Styrelsen beslöt på styrelsemöte den 22/3 att fastställa de “Regler och anvisningar för båtplatser” som utarbetats av styrelsen och bryggansvariga. Reglerna kommer att distribueras till samtliga medlemmar via utdelning i…

Läs mer

Elarbeten Abborrvägen

Vattenfall har meddelat att man kommer att byta ut den luftledning som går tvärs över Abborrvägens område, från Ab 14 till Ab 32/34.  Abborrvägens fastigheter kommer att beröras men övriga…

Läs mer

Skidspår

Ett skidspår är nu anlagt. Spåret går runt åkern vid anslagstavlan, bakom Ekbacken, över Östra Märsövägen. bakom tomterna i början av Gäddvägen, ner på åkern vid vattenreningshuset och över kullen…

Läs mer

Ny Gäddvägsbrygga

Styrelsen har beslutat att byta ut bryggan söder om Gäddvägen. Den befintliga bryggan har konstaterats vara i dåligt skick och skulle behöva omfattande reparationer för att bli säker. Även med…

Läs mer

Riskträd

En del äldre björkar har drabbats av röta och riskerar att falla om det blir kraftiga stormvindar. Inga olyckor har ännu hänt men vi har sett kraftig stamröta på avverkade…

Läs mer

Välkommen till vår nya webbplats

Som ni säkert har noterat i styrelseprotokollen under året så har vi arbetat på en webbplats för ÖMT. Det du ser här är det färdiga resultatet. Här  är det tänkt…

Läs mer