Förtroendevalda

Publicerat 2022-04-10

Verksamhetsåret 2022-2023

Ab=Abborrvägen
Br= Braxvägen
Gö= Gösvägen
Gä= Gäddvägen
Id= Idvägen
La= Lakevägen

Styrelse

 • Nicklas Lundman, Gä 03 , Ordförande
 • Stephan Wilbrand, Id 20, Vägansvarig
 • Ingela Martinis, Gö 18, Mark och avlopp
 • Marianne Jonsson, Id 16, Kassör
 • Joakim Nordström, Ab 11, Information och administration
 • Marcus Dahl, Gä 08, Bryggor och båtar
 • Jimmy Rousu, Gö 10, Vatten och avlopp

Funktionärer bryggor och båtar

 • Jörgen Forsgren, Gö 46

Funktionärer för Vatten och Avlopp

 • Sten Östlund, Ab 6

Funktionärer badplatser

 • Simon Kågström, Br 32, Braxbadet
 • Christer fernqvist, Gö 18, Braxbadet
 • Fredrik Skillemar, Ab 20, Abborrbadet

Kontaktpersoner

 • Anders Åberg, Ab 4, kontakt för A1-15, 2-24
 • Tomas Andersson, Ab 29, kontakt för A17-31, 26-48
 • Emilia Edström, Gä 23, kontakt för Gä 1-27, 2-12
 • Birgitta Ejderfjäll, Gä 33, kontakt för Gä 14-41
 • Rickard Karström, Gä 55, Kenneth Johansson, Gä 57, kontakt för Gä 42 – 61
 • Ingela Martinis, Gö 18,  kontakt för Gö 1-17, 2-20
 • Patrik Schön, Gö32, kontakt för Gö 19-33, 22-42
 • Michael Leijon , Vivianne Lilliansdotter, Gö 56, kontakt för Gö 35-51, 44-64
 • Herbert Hermann, La 4, kontakt för Lakevägen
 • Vakant, kontakt för B17-31, 24-40
 • Thomas Olsson, Id 19, kontakt för Idvägen

Revisorer

 • Rickard Sjöberg, Gä 27
 • Elisabet Elmi, Ab 03,  Revisorssuppleant

Valberedning

 • Per Linder, Gö 34
 • Kjell Pettersson, Gö 24

Festkommitté för midsommarfirandet

 • Tiina Nyberg, Gä 21

2Publicerat 2022-04-10

Verksamhetsåret 2021-2022

Ab=Abborrvägen
Br= Braxvägen
Gö= Gösvägen
Gä= Gäddvägen
Id= Idvägen
La= Lakevägen

Styrelse

 • Nicklas Lundman+pån, Gö 34 , Ordförande
 • Stephan Wilbrand, Id 20, Vägansvarig
 • Kjell Pettersson, Gö 24, Mark och avlopp
 • Marianne Jonsson, Id 16, Kassör
 • Nicklas Lundman, Gä 3, Vice ordförande och Information och administration
 • Claes Ottosson, Gä 2, Bryggor och båtar
 • Jimmy Rousu, Gö 10, Vatten och avlopp

Funktionärer bryggor och båtar

 • Claes Ottosson, Gä 2
 • Vakant

Funktionärer för Vatten och Avlopp

 • Jimmy Rousu Gö 10
 • Sten Östlund Ab 6

Funktionärer badplatser

 • Christer Hammar, Br 23
 • Simon Kågström, Br 32, Braxbadet
 • Fredrik Skillemar, Ab 20, Abborrbadet

Kontaktpersoner

 • Anders Åberg, Ab 4, kontakt för A1-15, 2-24
 • Tomas Andersson, Ab 29, kontakt för A17-31, 26-48
 • Emilia Edström, Gä 23, kontakt för Gä 1-27, 2-12
 • Birgitta Ejderfjäll, Gä 33, kontakt för Gä 14-41
 • Rickard Karström, Gä 55, Kenneth Johansson, Gä 57, kontakt för Gä 42 – 61
 • Ingela Martinis, Gö 18,  kontakt för Gö 1-17, 2-20
 • Patrik Schön, Gö32, kontakt för Gö 19-33, 22-42
 • Michael Leijon , Vivianne Lilliansdotter, Gö 56, kontakt för Gö 35-51, 44-64
 • Herbert Hermann, La 4, kontakt för Lakevägen
 • Christer Hammar, Br 23, kontakt för B17-31, 24-40
 • Thomas Olsson, Id 19, kontakt för Idvägen

Revisorer

 • Rickard Sjöberg, Gä 27
 • Elisabet Elmi, Ab 03,  Revisorssuppleant

Valberedning

 • Knut-Olov Axelsson, Gä 51
 • Anita Ghobé-Franzi, Id 6

Festkommitté för midsommarfirandet

 • Vakant

5 juli, 2022