Funktionärer

Ab=Abborrvägen
Br= Braxvägen
Gö= Gösvägen
Gä= Gäddvägen
Id= Idvägen
La= Lakevägen

Funktionärer bryggor och båtar

 • Jörgen Forsgren, Gö 46

Funktionärer för Vatten

 • Sten Östlund, Ab 6

Funktionärer badplatser

 • Simon Kågström, Br 32, Braxbadet
 • Christer Fernqvist, Gö 18, Braxbadet
 • Fredrik Skillemar, Ab 20, Abborrbadet

Kontaktpersoner

Varje väg har sin egen kontaktperson. Se även karta över kontaktområden

 • Anders Åberg, Ab 4, kontakt för A1-15, 2-24
 • Tomas Andersson, Ab 29, kontakt för A17-31, 26-48
 • Emilia Edström, Gä 23, kontakt för Gä 1-27, 2-12
 • Monica Lind, Gä 29, Louise Schöffel Gä 37, kontakt för Gä 14-41
 • Rickard Karström, Gä 55, Kenneth Johansson, Gä 57, kontakt för Gä 42 – 61
 • Ingela Martinis, Gö 18,  kontakt för Gö 1-17, 2-20
 • Patrik Schön, Gö32, kontakt för Gö 19-33, 22-42
 • Michael Leijon , Vivianne Lilliansdotter, Gö 56, kontakt för Gö 35-51, 44-64
 • Herbert Hermann, La 4, kontakt för Lakevägen
 • Vakant, kontakt för B17-31, 24-40
 • Thomas Olsson, Id 19, kontakt för Idvägen

Revisorer

 • Rickard Sjöberg, Gä 27
 • Elisabet Elmi, Ab 03, revisorssuppleant

Valberedning

 • Per Linder, Gö 34
 • Kjell Pettersson, Gö 24

Festkommitté för midsommarfirandet

 • Vakant (kontakta gära Tiina Nyberg Gä 21)

19 juli, 2023