Kontakt

Publicerat 2020-08-19

Kontakt med tomtägarföreningens styrelse och funktionärer sker enklast  via E-postadress till styrelsen  omtomtagare@outlook.com  eller genom att lämna ett meddelande i Styrelseordförandes brevlåda, Gösvägen 34.

Beträffande bryggärenden så kan de sändas direkt till Claes Ottosson på E-post  barbroclaes@yahoo.se med kopia till Anders Dahl  E-post adv.anders@gmail.com

Vid brådskande ärenden, som kräver omedelbara åtgärder,  kontakta: ordförande Per Linder 070-624 44 04

  • Vägar: Stephan Wilbrand 070 570 6889
  • Vatten och Avlopp:  Jimmy Rousou 073 532 16 55
  • Bryggor och båtar: Claes Ottosson 073-5109856
  • Övriga ärenden:  Styrelseordförande tel 070-624 44 04

Nya  fastighetsägare skall snarast efter köp lämna sina kontaktuppgifter till föreningen på E-post omtomtagare@outlook.com.

Uppgifter vi behöver är:
Adress på Märsön
Hemadress om fritidsboende
Telefonnummer
E-postadress
Tillträdesdag

Lämna gärna  flera telefonnummer och E-postadresser

Nycklar till föreningens  förråd för röjsågar finns  hos:

Kjell Pettersson  tel  070- 838 40 76
Stephan Wilbrand tel 070-570 6889
Claes Ottosson tel 0171-449570

Telefonnummer till kontaktpersoner och övriga funktionärer finns i ÖMTs matrikel