Nyinflyttad till Märsön

Välkommen till Märsön!

Börja med att läsa igenom sidorna Att bo på Östra Märsön.

Checklista nyinflyttad

  Anmäl din hem- och e-postadress
  Teckna sophämtningabonnemang
  Boka latrin- och slamtömning
  Ta reda på hur hushållsvattnet hanteras för din fastighet

31 oktober, 2023