Att bo på Östra Märsön

VÄLKOMMEN TILL ÖSTRA MÄRSÖN

Här finns information som är bra att känna till  om man bor på Östra Märsön, och framförallt om man är ny fastighetsägare.

Nyinflyttad?

Checklista för nyinflyttad

För boende

Om föreningen

Om föreningen

Östra Märsöns Tomtägareförening förvaltar våra ...
Allmänt om rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare

Allmänt om rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare

Som tomtägare äger man endast sin tomt. All a...
Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Föreningen tillhandahåller hushållsvatten under de...
Föreningens mark

Föreningens mark

Enskilda fastigheter har ingen annan rätt till ...
Föreningens vägar

Föreningens vägar

Östra Märsövägen och vägslingorna inom vårt områd...
Bryggor och båtplatser

Bryggor och båtplatser

På vårt område finns ett antal bryggor där föreningen till...

Allmänt om Märsön

Trivsel och kultur

För att skapa trivsel inom området måste alla medverka. De...
Bad

Bad

Föreningen har två anordnade strandbad. Braxvägsbadet so...

Fiske

Föreningen äger fiskerätten på föreningens vatten, dvs ...

 

23 december, 2023