Trivsel och kultur

För att skapa trivsel inom området måste alla medverka. Det gör vi genom att:

  • Inte använda motorredskap och förorsaka oljud tidiga morgonar och sena kvällar.
  • Inte låta hundar förorena i diken eller på andras tomter.
  • Hundägare tillser att hunden inte tillåts skälla ihållande och att kopplingstvånget iakttas.
  • Inte under längre tid ha den egna tomten som upplagsplats för allehanda ej använda ägodelar.

För de som vill tillbringa en grillkväll nära vattnet har föreningen anordnat tre grillplatser. De är belägna vid Dansbanebryggan, södra Gäddvägsbryggan samt vid Braxenbadet. Ta alltid med allt skräp därifrån. Det finns ingen organiserad renhållning vid grillplatserna.

31 oktober, 2023