Bryggor och båtplatser

På vårt område finns ett antal bryggor där föreningen tillhandahåller båtplats till föreningens medlemmar.

Båtplatserna tillhör föreningen och en fastighet har ingen äganderätt till en båtplats. Detta innebär att båtplatsen inte kan överlåtas vid fastighetsförsäljning och den kan heller inte hyras ut eller, annat än tillfälligtvis, lånas ut.

Hur man ansöker om båtplats och de regler som gäller för föreningens båtplatser framgår av dokumentet Regler och anvisningar för båtplatser.

Bryggor och båtar

Här finns all information om bryggor och båtplatser samlat. Fullständiga regler och anvisningar för båtplatser hittas här Kontaktuppgifter till bryggkommittén hittas här Länk till en karta över samtliga bryggor som tillhör ÖMTF: Karta bryggor ...

31 oktober, 2023