Vid två tillfällen idag ökade vattenförbrukningen kraftigt, för att kort därefter återgå till normal nivå. Första tillfället var strax efter klockan 14 och varade i cirka 10 minuter. Nästa tillfälle var strax efter klockan 15 och varade i nästan en timme. Flödet var under dessa båda perioder mer än fyra gånger det normala. Efter många dygn med väldigt låga temperaturer, så kan en omsvängning till mildare väder avslöja sönderfrysta kranar, kopplingar eller ledningar som börjar läcka. I det här fallet är det sannolikt ingen läcka, eftersom förbrukningen återgick till det normala efter en stund. Har någon haft hantverkare som behövt göra VA-arbeten? Om någon känner till orsaken till ökningarna, vänligen kontakta vattenansvariga.