Arbetet med att byta en brunnspump är klart, och brunnen är tagen i drift. Det innebär att tillgången på vatten är återställd till samma nivå som gällde innan pumphaveriet i lördags kväll. Förbrukningen ligger väl under vad brunnarna kan ge, och rekommendationen att hushålla extra mycket med vattnet kan därför hävas.