Vi kommer och spolar vattenledningen!

Som ett led i underhållsarbetet kommer Pollex AB, på uppdrag av Östra Märsöns tomtägareförening att utföra renspolning av vattenledningsnätet under perioden 22:a-25:e april.

Din fastighet berörs av detta under:

 • Måndag 22 april 13.00-19.00
 • Tisdag 23 april 09.00-18.00
 • Onsdag 24 april 09.00-18.00
 • Torsdag 25 april 09.00-18.00

Tänk på att inte öppna några kranar eller spola i toaletten under denna tid!

Vid spolningen, tänk på följande:

 • Vattnet kommer att stängas av enligt ovan
  • Fyll en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien etc. Er fastighet kan bli avstängd vid fler tillfällen. Alla meddelanden gäller.
 • Grumligt/missfärgat vatten kan förekomma efter en avstängning
  • Grumligheten/missfärgningen är ofarlig. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Efter avslutad spolning, spola en stund i första tappstället tills vattnet är klart.
 • Framkomligheten begränsas där spolning genomförs
  • Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar.
 • Säkerhet vid arbetsområde
  • För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas runt vårt arbetsområde. Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.
 • Vi ber om överseende med eventuella störningar som vårt arbete orsakar
  • Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

Missfärgat vatten och luft i ledningarna

Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. Detta innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och mycket missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran eller spolar på toaletten under den tid som spolningen pågår.

För mer information

Mer information om spolningen kontakta Jimmy Rousu:
E-post: jimmy@servicemontorerna.se
Tel: 0735-32 16 55