Från fredag 3/5 till lördag 4/5 steg förbrukningen av hushållsvattnet kraftigt och har sedan dess legat högt. Kontrollera era ventiler, använd bara vattnet till det viktigaste och var extra sparsamma.