Östra Märsön

Östra Märsöns Tomtägarförening är en sammanslutning av 233 fastigheter, belägna på östra sidan av riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs. Området planlades under 1960-talet och började bebyggas 1969. Från att till att början med enbart varit bebyggt med fritidshus är området nu en blandning av fritidsboende och permanent boende, men där fritidsboendet fortfarande dominerar. Föreningens område omfattar ca 72 hektar mark varav ca 40 är tomtmark.

OMT-karta

Trivsel och kultur

För att skapa trivsel inom området måste alla medverka. Det gör vi genom att: Inte använda motorredskap och förorsaka oljud tidiga morgonar och sena kvällar. Inte låta hundar förorena i diken eller på andras tomter. Hundägare tillser at...

Bad

Föreningen har två anordnade strandbad. Braxvägsbadet som ligger söder om Braxvägen är det större och mer anordnade badet med badflotte och lekutrustning. Abborrbadet söder om Abborrvägen är mindre men har en kort sandstrand. Hundar skall hål...

Fiske

Föreningen äger fiskerätten på föreningens vatten, dvs de vattenområden som finns utanför föreningens stränder och sträcker sig till stamfastigheternas yttergräns, dock max 300 m från stranden (se karta för ungefärlig avgränsning) I Mälaren gäller...

31 oktober, 2023