Östra Märsön

Publicerat 2014-12-08

Östra Märsöns Tomtägarförening är en sammanslutning av 233 fastigheter, belägna på östra sidan av riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs. Området planlades under 1960-talet och började bebyggas 1969. Från att till att början med enbart varit bebyggt med fritidshus är området nu en blandning av fritidsboende och permanent boende, men där fritidsboendet fortfarande dominerar. Föreningens område omfattar ca 72 hektar mark varav ca 40 är tomtmark.OMT-karta

19 juli, 2022