Resultat från Märsöloppet

Lördagen den 18 Juli var det över 50 löpare som trotsade vädrets makter och kom till starten av Märsöloppet. I klass 1 försvarade regerande mästare Joel Jensen sin titel, klass…

Läs mer

Resultat från hastighetsmätning

Enköpings kommun har på styrelsens önskemål gjort en trafikmätning under perioden 18-25 juni. Platsen för mätningen var vid anslagstavlan och under dessa dagar gjordes 2270 passager. Tendensen är att hastigheterna har…

Läs mer

Planeringen av Märsön- svar från Enköpings kommun

Styrelsen för ÖMT ställde i april 2015 ett antal frågor till Enköpings kommun om planarbetet för Märsön. Enköpings kommun svarade den 28 maj. Styrelseordförande  redogjorde för svaret på årsstämman 2015…

Läs mer

Märsö-loppet 2015

Lördag den 18 juli kl 11:00 går starten för Märsö-loppet 2015. Läs mer här:  Marsoloppet 2015 Välkomna Magda Rosloniec Gösv 52

Läs mer

Midsommarafton 19 juni 2015

Midsommarfirandet börjar 12:30 med att skrindan åker runt och hämtar alla barn. Sen så är det aktiviteter  för barn och vuxna  fram till det att midsommarkvällen  avslutas med dans till Cherry…

Läs mer

Påminnelse om årsmöte

Glöm inte bort att ÖMT har årsmöte den 14 juni kl 10:00 på Enköpingsnäs Bygdegård.

Läs mer

Klart för bad

Nu är Braxbadet fixat för sommarens dopp.  De nya parasollerna är sponsrade av Ackes Färg Enköping.

Läs mer

Information om vattenkvalitet

Provtagning på vårt vatten har skett den 27:e mars i enlighet med den provtagningsplan som gäller för föreningen. Prover togs i Pumphuset och i ett kök. Bedömningen är att vattnet…

Läs mer

Sommarvatten

Sommarvattnet kommer att kopplas på under vecka 16. Inkopplingen kommer att ske i etapper för att eventuella läckor lättare skall kunna upptäckas och lokaliseras men om inga större problem uppstår…

Läs mer

Förlängd eldningsperiod våren 2015

Efter ansökan hos kommunen har vi fått tillstånd att elda trädgårdsavfall under en förlängd period. Eldning är nu tillåten mellan den 10:e april och 3:e maj under förutsättning att kommunens eldningsregler…

Läs mer