Enligt flödesmätningen i pumphuset mer än halverades förbrukningen strax före klockan 11 idag, och nu ligger den på en för årstiden normal nivå. Det innebär att vi kan öppna Braxvägens sommarvatten igen eftersom det inte var där som allt vatten försvann.