Vi har nu slagit på sommarvattnet och förbrukningen är alldeles för hög. Vänligen kontrollera era fastigheter för eventuella vattenläckage. Om inte förbrukningen sänks så kommer vattnet ta slut.