Jakt kommer att ske fredagen den 5 augusti samt söndagen den 7 augusti med början
ca klockan 21.00. Avslutningstid går inte att säga i förväg men jakten kan komma att pågå långt in på natten.

Anslag om jakten kommer att sättas upp kring jaktområdet i god tid före jaktstart.

Som tidigare gäller att gång-och fordonstrafik på Ö Märsövägen på avsnittet mellan dansbanan och anslagstavlan bör begränsas till ett minimum men är inte förbjuden.