De problem som vi under dagen (10/7) haft med vattenförsörjningen har orsakats av  en trasig klimpostventil på Abborrvägen.  Vattnet till  ett antal fastigheter  på Abborrvägen har därför stängts av.  Vattenansvariga arbetar med att minska  störningarna  men några  fastigheter kommer att behöva vara avstängda tills ventilen kan repareras, vilket tidigast kan ske under måndagen 11/7.