På grund av otillåten eldning tidigare har vi fått ett påpekande från kommunen att det inte är tillåtet att elda blöta löv och annat material som orsakar mycket rök.

Vi har dock fått dispens och får elda under perioden 7 oktober – 6 november 2016 under förutsättning att det inte orsakar störningar för andra medlemmar. Om eldningen sköts felaktigt kan ny dispens nekas oss.

Följande regler gäller enligt kommunen.

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får eldas om det:

  •  kan ske utan väsentlig olägenhet
  •  som eldas inte kan utnyttjas för kompostering
  • inte strider mot gällande brand- eller renhållningsföreskrifter för detaljplane-lagt område eller område med områdesbestämmelser.