Vi har ett elfel i vattenverket, vilket bland annat innebär att pumparna  för utgående vatten inte fungerar. Vattentrycket är på grund av det myckt lågt  och många får inget vatten alls.

Felsökning pågår.