Nu är det midsommar igen. Det ser ut att bli fin  midsommar och på grund  av reserestriktionerna kan vi nog komma att bli ännu fler än vanligt på ön.

Syrelsen vill förutom att önska en trevlig midsommar också som vanligt påminna om några saker:

Vattensituationen

Vi vet ju av erfarenhet att vattenförbrukningen är som störst just vid midsommar då många är i sina hus och kanske också har gäster.

Vi har nu i flera år i rad klarat vi oss från vattenavstängningar och låt oss hoppas att det går även i år.  Tänk därför på att vara mycket försiktig i vattenanvändningen, duscha kort, diska inte under rinnande vatten och använd absolut inte föreningens vatten till annat än matlagning, tvätt och disk.

Det kan också vara bra att i god tid i förväg ha hällt upp vatten för matlagning etc i några hinkar, om det skulle bli vattenbrist.

Vi vill också ytterligare en gång påminna  om de så kallade glimpostventilerna för förlängt sommarvatten. Som vi informerat om under våren så skall de här ventilerna aldrig  användas som vanliga avstängningsventiler utan endast när vattensystemet i huset skall tömmas på vatten. Om du ändå av någon anledning skall manöverera din glimpostventil under midsommar, se då noga till att den är helt stängd eller helt öppen, annars kan hela föreningen bli utan vatten.

Trafiken

Det är inte bara många människor på ön över midsommar utan även många bilar. Se till att parkerade bilar inte står i vägen för trafiken. Vägarna måste  vara framkomliga för alla och framförallt för  utryckningsfordon om något skulle hända.

Med önskan om en trevlig midsommar och sommar

Styrelsen ÖMT