Hushållsvattnet är nu igång igen efter en elektrikerinsats.  Som vanligt kan det komma  lite brunt vatten när vattensystemet startas på nytt. Detta beror på beläggningar i rören som slits loss i tryckstöten vid påslag.