Midsommar

jun 19, 2018

Nu är det snart midsommar igen och styrelsen vill påminna om vikten att spara på vårt gemensamma vatten. Vi vet ju av erfarenhet att vattenförbrukningen är som störst just vid midsommar då många är i sina hus och kanske också har gäster.
Förra året klarade vi oss från vattenavstängningar och låt oss hoppas att det går även i år. Tänk därför på att vara mycket försiktig i vattenanvändningen, duscha kort, diska inte under rinnande vatten och använd absolut inte föreningens vatten till annat än matlagning, tvätt och disk.
Det kan också vara bra i god tid i förväg ha hällt upp vatten för matlagning etc. i några hinkar om det skulle bli vattenbrist.
Vi har ett bra utgångslägen med alla fyra brunnar igång och normal tillrinning trots torkan. Vad man skall tänka på är att brunnarna ger ca 4500 liter i timmen vilket skall delas mellan alla fastigheter i föreningen. Även om det finns reserver i en vattentank så inser man lätt att det inte blir särskilt många liter per fastighet så sparsamhet är helt nödvändig.

Vattenansvarig
Som ni säkert har uppmärksammat i brev från valberedningen, i styrelseprotokoll och på årsmötet så har inte föreningen lyckats hitta någon som är villig att ta på sig sysslan som vattenansvarig efter Rolf Nilsson. Vi har därför nu bara en vattenansvarig, Mickael Fors. Vi måste därför alla hjälpa till så han får en rimlig arbetsbörda.
Kontakta därför inte vattenansvarig i annat än helt akuta ärenden:
Ring alltså inte för att fråga om vattnet är avstängt, när det kan tänkas komma tillbaka efter en avstängning eller i andra frågor som inte är akuta. Längre avstängningar eller andra allmänna problem och när vattnet stängs av respektive sätts på i anslutning till vintern kommer vi att rapportera på www.ostramarson.com. Det går också bra att ställa frågor till omtomtagare@outlook.com.

Ring om du observerar något som kan tyda på att vi har ett vattenläckage i föreningens vattensystem eller något annat som vattenansvarig kan behöva få veta omgående.
Tyvärr så var det fel telefonnummer till Mikael i den telefonlista över föreningens medlemmar vi sände ut för någon månad sedan. Rätt nummer är 073 032 3259.

Med önskan om en trevlig midsommar och sommar
Styrelsen ÖMT