Vattenansvariga planerar att koppla  på sommarvattnet den 18 april. Som vanligt gäller attt det kan upptäckas läckage efter vinterns tjäle. I så fall kan någon slinga behöva kopplas ur igen för reparation.