Arbetet i pumphuset är avslutat för dagen. Det är arbete kvar att göra, men vilken dag det ska ske är inte klart. Besked kommer när det är bestämt.