Arbetet återupptas redan idag och det kan under eftermiddagen förekomma kortare avbrott i vattenleveransen.