Arbetet i pumphuset återupptas och kortare avbrott i vattenleveransen kommer att ske under förmiddagen.