Problemen med vattenförsörjningen kvarstår. Vi har hittat en halvöppen glimpostventil för förlängt sommarvatten och när den stängdes gick vattenförbrukningen ner till hälften men utflödet är fortfarande för stort. Pumparna  hinner inte riktigt med så vi kan tvingas att tidvis stänga av vattnet för att fylla upp tanken. Felsökningen fortsätter och sannolikt är det inte löst till helgen. Vi kommer också att behöva stänga av ledningsslingor dagtid för att försöka lokalisera läckaget.

Problemen började efter förra helgen så vi vill be de som då var på ön och använde sin glimpostventil att snarast kontrollera att den är korrekt stängd, endera själv eller be någon granne.