Styrelsen beslöt på styrelsemöte den 22/3 att fastställa de “Regler och anvisningar för båtplatser” som utarbetats av styrelsen och bryggansvariga. Reglerna kommer att distribueras till samtliga medlemmar via utdelning i postlådorna eller E-post men har också publicerats här på webb-platsen..

Läs: Regler och anvisningar för båtplatser