Vattenfall har meddelat att man kommer att byta ut den luftledning som går tvärs över Abborrvägens område, från Ab 14 till Ab 32/34.  Abborrvägens fastigheter kommer att beröras men övriga delar av vårt område skall inte påverkas.

Arbetet kommer att genomföras under andra hälften av mars men startdag är ännu inte bestämd. Tidsomfattning cirka en vecka. Under den tiden kommer strömmen tidvis att vara avstängd, dock inte hela dagar.

Vattenfall kommer att sätta upp ytterligare information på föreningens anslagstavla vid Abborrvägen