Styrelsen för ÖMT ställde i april 2015 ett antal frågor till Enköpings kommun om planarbetet för Märsön. Enköpings kommun svarade den 28 maj.

Styrelseordförande  redogjorde för svaret på årsstämman 2015 och det beslöts att brevet skall bifogas stämmoprotokollet. Brevet kan också läsas här samt  finns under rubriken Övrigt- Samhällsinformation ovan.