Beläggningen på Östra Märsövägen är i dåligt skick. Detta trots att vår entreprenör lagat potthål, vägkanter samt beläggningsgrader. Styrelsen har avvaktat med mer omfattande renovering av vägen då kommunalt VA sannolikt skulle grävas ned i vägbanan. Då det dragit ut orimligt långt med projekteringen av VA har styrelsen som tidigare meddelats haft ett möte med kommunen för att förklara konsekvenserna med att det drar ut på tiden med kommunalt VA. Vid detta mötet framgår att det sannolikt inte kommer att finnas kommunalt VA på Märsön förrän tidigast 2030.

Reparation av Östra Märsövägen sker i september

Styrelsen har därför beslutat att reparera körbanan hjälpligt med ställvis ny beläggning. Vi har tagit in anbud från ett antal firmor och SVEVIA kommer i september att utföra arbetet.

Kör försiktigt!