Den 26/5 höll styrelsen möte med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Enköping med anledning av planerna för kommunalt vatten och avlopp. Målet var att få klarhet i planerna samt framföra vår frustration över förseningar och den tomgång de försätter oss i.

Ny VA-lagstiftning har medfört att ny vattentjänstplan skall tas fram och vara klar 2024. Nyheten i lagstiftningen är att det möjliggörs större flexibilitet vid behovsbedömning. Den förprojektering som är gjord kan användas men måste omformuleras enligt den nya lagstiftningen. Vår gissning är att de kommer fram till samma behov som tidigare och att det kommer stå mellan att få kommunalt vatten och avlopp eller om lokala anläggningar kan användas. Vår gissning, även här, är att de kommer fram till samma sak och att kommunalt vatten och avlopp skall kopplas till Enköping. Med antagna ledtider blir det tidigast koppling till första fastighet 2030.

Med det antagandet om tidplan anpassar vi åtgärder och investeringar.

Vi fortsätter kommunikationen med Samhällsbyggnadsförvaltningen och inleder parallellt kommunikation med Länsstyrelsen som har tillsynen.