Nu på morgonen finns det vatten i tanken som bör räcka över hela dagen beroende på förbrukningen. Framåt kvällen kan det finnas risk att vattnet tar slut igen.
Sent igår kväll och en bit in på natten hade vi lägre tryck på vattnet igen. Orsaken var att en av de båda pumparna som pumpar vattnet från pumphuset ut i ledningsnätet håller på att bli utsliten. Imorgon torsdag är arbetet med att byta pump inplanerat.