Vattenproblemen ser ut att vara lösta för tillfället. Utflödet är nu på normal nivå. Någon har uppenbarligen sett över sin ventil.