Det har varit väldigt stor vattenförbrukning under helgen och det har orsakat brist.

Tankarna är nu fyllda igen och det skall fungera normalt.

När många tappar vatten, rycks beläggningar bort i rören, och det kan bli brunfärgat.