Vi har fortfarande dåligt med vatten ur borrhålen och hög förbrukning. Så troligtvis kommer automatstopp att ske under dagen. 

Läcksökning kommer att utföras under veckan där vattenansvarig tillsammans med frivilliga medlemmar kommer att gå runt och undersöka ventiler mm. vid tomtgräns.