Sökandet efter läckande ventiler eller annat läckage har genomförts längs alla våra vägar, men inga läckor har hittats. Stort tack till de medlemmar som hjälpt till i sökandet.

Förbrukningen har minskat något, men två av våra fyra brunnar ger nästan inte något vatten alls längre. De andra båda brunnarna som fortfarande ger vatten klarar inte att pumpa upp lika mycket vatten som går ut varje dygn. Därför blir det automatiskt stopp i pumphuset när vattennivån i hålltanken blir för låg. Vi försöker fortfarande att ha igång vattnet morgon, lunch, middag och kväll så långt det går.

Brunnar kommer att spolas under vecka 28

De brunnar som inte längre ger vatten kommer att spolas under vecka 28 om företaget som vi haft kontakt med lämnar positiva besked. Om spolningen får önskad effekt borde vi ha alla brunnar igång till nästa helg. Fram till dess får vi fortsätta att räkna med att avbrotten i vattenleveransen fortsätter som tidigare.