Sommarvattnet kommer att kopplas på under vecka 16. Inkopplingen kommer att ske i etapper för att eventuella läckor lättare skall kunna upptäckas och lokaliseras men om inga större problem uppstår så kommer samtliga att ha vatten till helgen den 18-19 april.

Om ni har möjlighet så kontrollera att kranen vid tomtgräns är stängd och gärna också en kontroll av grannarnas kranar om de inte är på plats.