Efter ansökan hos kommunen har vi fått tillstånd att elda trädgårdsavfall under en förlängd period. Eldning är nu tillåten mellan den 10:e april och 3:e maj under förutsättning att kommunens eldningsregler följs:

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får eldas om det:

  • Kan ske utan väsentlig olägenhet
  • Som eldas inte kan utnyttjas för kompostering
  • Inte strider mot gällande brand och renhållningsföreskrifter för detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser

Om räddningstjänsten utfärdar ett generellt eldningsförbud under perioden som avses i första stycket får räddningstjänsten medge eldning under annan period av motsvarande längd.

För valborgsmässoeldar och liknande fordras tillstånd av räddningstjänsten

Eldning av blöta löv, mossa och liknande som lätt kan komposteras ska undvikas. På så sätt minskas problemen med störande rök avsevärt.”

Elda säkert men använd inte skum eller pulversläckare om det inte är absolut nödvändigt för att förhindra eldsvåda.