En del äldre björkar har drabbats av röta och riskerar att falla om det blir kraftiga stormvindar. Inga olyckor har ännu hänt men vi har sett kraftig stamröta på avverkade träd. Om det på allmänningen invid Din tomt finns träd som verkar vara i riskzonen för att falla över hus eller bodar så meddela styrelsen. Vi kommer då att bedöma om trädet ska fällas.  Vi har även uppdaterat ”Att bo på Östra Märsön/Föreningens mark” med ovanstående information

Se bild nedan på nyligen avverkad  björk med bara några centimeter friskt trä kvar.20141119_112259