Styrelsen har beslutat att byta ut bryggan söder om Gäddvägen.

Den befintliga bryggan har konstaterats vara i dåligt skick och skulle behöva omfattande reparationer för att bli säker. Även med sådana reparationer skulle bryggan ha en kort återstående livslängd. Styrelsen har därför bedömt det bättre att investera i en ny brygga.

Den nya bryggan kommer att levereras och installeras under våren.

Styrelsen har även övervägt en förlängd brygga för att få plats med fler båtar men har efter samråd med bryggtillverkaren beslutat att behålla nuvarande längd. En längre brygga skulle bli betydligt mer påverkad av vind och is.  Däremot förbereds bryggan för att senare kunna koppla på en T-ställd badplattform om föreningen beslutar att förbättra badmöjligheterna.