Vattenproblem 11/7

Vi har för närvarande en mycket stor vattenförbrukning. Vi vet ännu inte orsaken.  Vattnet  är för närvarande avstängt och vi  håller på att fylla tanken på nytt. Vi kommer troligvis inte att kunna  koppla på förrän sent i kväll eller i morgon bitti.

 

 

Vattenproblem 24/6 -löst

Hushållsvattnet är nu igång igen efter en elektrikerinsats.  Som vanligt kan det komma  lite brunt vatten när vattensystemet startas på nytt. Detta beror på beläggningar i rören som slits loss i tryckstöten vid påslag.

Vattenproblem -24/6

Vi har ett elfel i vattenverket, vilket bland annat innebär att pumparna  för utgående vatten inte fungerar. Vattentrycket är på grund av det myckt lågt  och många får inget vatten alls.

Felsökning pågår.

Midsommar 2020

Nu är det midsommar igen. Det ser ut att bli fin  midsommar och på grund  av reserestriktionerna kan vi nog komma att bli ännu fler än vanligt på ön.

Syrelsen vill förutom att önska en trevlig midsommar också som vanligt påminna om några saker:

Vattensituationen

Vi vet ju av erfarenhet att vattenförbrukningen är som störst just vid midsommar då många är i sina hus och kanske också har gäster.

Vi har nu i flera år i rad klarat vi oss från vattenavstängningar och låt oss hoppas att det går även i år.  Tänk därför på att vara mycket försiktig i vattenanvändningen, duscha kort, diska inte under rinnande vatten och använd absolut inte föreningens vatten till annat än matlagning, tvätt och disk.

Det kan också vara bra att i god tid i förväg ha hällt upp vatten för matlagning etc i några hinkar, om det skulle bli vattenbrist.

Vi vill också ytterligare en gång påminna  om de så kallade glimpostventilerna för förlängt sommarvatten. Som vi informerat om under våren så skall de här ventilerna aldrig  användas som vanliga avstängningsventiler utan endast när vattensystemet i huset skall tömmas på vatten. Om du ändå av någon anledning skall manöverera din glimpostventil under midsommar, se då noga till att den är helt stängd eller helt öppen, annars kan hela föreningen bli utan vatten.

Trafiken

Det är inte bara många människor på ön över midsommar utan även många bilar. Se till att parkerade bilar inte står i vägen för trafiken. Vägarna måste  vara framkomliga för alla och framförallt för  utryckningsfordon om något skulle hända.

Med önskan om en trevlig midsommar och sommar

Styrelsen ÖMT

Vattenavbrottet inställt

Reparationen av vintertappställena har kunnat göras utan att stänga av vattnet. Det finns nu 10 fungerande tappställen inför nästa vinter.

Årsmötet senareläggs

Styrelsen har beslutat att senarelägga årsmötet till preliminärt den 9 augusti. Anledningen är Folkhälsomyndigheterna anvisningar och rekommendation om folksamlingar samt riskgrupper. Flyttningen är ett avsteg från föreningens stadgar men styrelsen anser det försvarligt med den extraordinära situation vi nu har med Coronasmittan.  Föreningens revisorer har inget att invända mot senareläggningen.

Tillfälliga vattenavbrott

De närmaste veckorna kommer det förekomma tillfälliga vattenavbrott för diverse åtgärder i systemet.

Vi kommer meddela tidpunkter i förväg, när vi vet.

Sommarvattnet -22/4

Sommarvattnet är nu påslaget överallt och hittills utan problem. Vi får hålla tummarna  att det inte dyker upp några läckor.

Start sommarvatten

SMHI har varnat för minusgrader natten till lördag  18/4  så det blir ingen start av sommarvattnet till den här helgen. Däremot ser  prognosen gynnsam ut därefter  så planen är att succesivt starta sommarvattnet väg för väg under kommande vecka. Om det inte blir något oförutsett väderomslag eller större läckage  när vi startar så skall alltså vattnet vara igång till helgen den 25-26/4.

Sommarvattnet

Det kommer en del frågor om sommarvattnet kommer att kopplas på till påsk.  För att kunna  sätta igång sommarvattnet så krävs det att temperatuen i fortsättningen håller sig över 0. Även några få minusgrader under natten kan göra att kranar ovan mark fryser sönder.  Vi bedömer att vädret ännu så länge är för osäkert för en igångsättning så det blir inget sommarvatten över påsken.