Sommarvattnet

Sommarvattnet planeras att kopplas på till helgen 17-18/4.

Det förutsätter att temperaturen i fortsättningen håller sig över 0.

Även några få minusgrader under natten kan göra att kranar ovan mark fryser sönder. 

Medlemsavgift 2021

Fakturorna på medlemsavgiften 2021 har nu gått ut per post. Tyvärr så har bankgironummret för betalning inte kommit med på grund avett fel i redovisningsbyråns faktureringssystem. Meddelande om bankgironummer att betala till kommer att sändas ut per E-post samt per brev till de som inte har E-post.

Ved att hämta

Det finns ved att hämta vid vägkanten och på allmänningen mellan Idvägen 14 och 16. Sågad men inte huggen.

Uppdatering vatten 10/8

Vattenförbrukningen har sjunkit markant sedan i går kväll och är nu nere på en nattförbrukning  lägre än under förra veckan. Som det ser ut nu hinner pumparna  med att fylla på i takt med förbrukningen.

Förbrukningen nattetid är fortfarande högre än den brukar men vi avvaktar något med fortsatt felsökning eftersom det är planerat att installera två nya brunnspumpar den här veckan, vilket kräver en del tid.

Som alltid när vi tvingas stänga av och slå på vattnet ett antal gånger så gör tryckstötarna i vattensystemet att beläggningar  lossnar från rören och vattnet blir brunt, vilket försvinner efter ett tag.

 

Akut vattenproblem 8/8

I går eftermiddag, fredag, ökade vatten förbrukningen markant och har sedan fortsatt på en hög nivå sedan dess. Det här är med stor sannolikhet en felhanterad glimpostventil  Vattnet kommer med nuvarande förbrukning att ta slut om några timmar, dvs under eftermiddagen lördag och kommer sedan att vara borta minst till i morgon bitti. Vi uppmanar därför  alla att  omgående kontrollera sina  egna ventiler samt även grannarnas, oavsett om de är här eller ej.

Vattenproblem uppdatering 4/8

Vi har fortfarande en hög vattenförbrukning, även nattetid. Från och med i morgon onsdag kommer vi därför att göra mer systematiska felsökningar.  Vattnet kommer att stängas av väg för väg med början med Abborrvägen onsdag. Avstängningarna  kan vara några timmar eller över natten. Vi kan inte ange någon tidplan men avstängningarna  kan komma  att hålla  på hela  denna  vecka  och om felet är svårlokaliserat även nästa vecka.

Vattenproblem uppdatering 30/7

Vi har fortfarande problem med hög vattenförbrukning,  även nattetid,  vilket tyder på att det är ett ventilproblem eller annat läckage.  Brunnarna hinner inte leverera vatten i takt med förbrukningen under dagtid vilket innebär att tanken kan bli tom mot slutet av dagen. Det finns  därför risk för att vi  behöver stänga av vattnet under natten för att fylla tanken på nytt.  Vi avvaktar helgen innan vi sätter igång med en mer omfattande felsökning ute i vattenledningsnätet.