Rättelse av datum för avstängning!

Torsdag 18/4 stängs hushållsvattnet på Idvägen av mellan klockan 10 och 15 på grund av arbete med vattenledningen.

Läs mer

Avstängning av hushållsvattnet på Abborrvägen 17/4

Torsdag 17/4 stängs hushållsvattnet av på Abborrvägen mellan klockan 08.30 och 15.00 på grund av arbete med vattenledningen.

Läs mer

Avstängning av hushållsvattnet på Idvägen 17/4

Torsdag 17/4 stängs hushållsvattnet på Idvägen av mellan klockan 10 och 15 på grund av arbete med vattenledningen.

Läs mer

Vattensituationen 15/4 kl 17:00

Enligt flödesmätningen i pumphuset mer än halverades förbrukningen strax före klockan 11 idag, och nu ligger den på en för årstiden normal nivå. Det innebär att vi kan öppna Braxvägens…

Läs mer

Vattensituationen 15/4 kl 11:00

Förbrukningen under natten till idag har legat cirka fyra gånger högre än natten mellan fredag och lördag. Ännu har inga läckor hittats, men när solen nu torkar upp marken så…

Läs mer

Vattensituationen 14/4 kl 19:30

Förbrukningen är nu nere på en nivå som gör att vi kan ha vattnet igång tills vidare, förutom sommarvattnet på Braxvägen där det verkar vara ett läckage någonstans. Var extra…

Läs mer

Vattensituationen 14/4 kl 12:30

Vi har fått ner förbrukningen till en nivå där ungefär lika mycket vatten kommer in till pumphuset som det går ut. För att fylla på vatten i hålltanken i pumphuset,…

Läs mer

Vattensituationen 14/4 kl 08:00

Förbrukningen fortsätter under morgonen att vara väldigt hög. Avstängning av sommarvattnet kommer att påbörjas klockan 10 med en väg i taget, för att försöka lokalisera var det går ut mest…

Läs mer

Vattnet avstängt

Starten av sommarvattnet gick inte som vi hoppats. Förbrukningen var alldeles för hög och nu är vattnet slut. Vattnet kommer att vara avstängt tills imorgon förmiddag då vi gör ett…

Läs mer

Hög vattenförbrukning

Vi har nu slagit på sommarvattnet och förbrukningen är alldeles för hög. Vänligen kontrollera era fastigheter för eventuella vattenläckage. Om inte förbrukningen sänks så kommer vattnet ta slut.

Läs mer