Midsommar

jun 19, 2019

Nu är det snart midsommar igen och styrelsen vill förutom att önska en trevlig midsommar också som vanligt påminna om några saker:

Vattensituationen

Vi vet ju av erfarenhet att vattenförbrukningen är som störst just vid midsommar då många är i sina hus och kanske också har gäster.

Vi har nu i två år i rad klarat vi oss från vattenavstängningar och låt oss hoppas att det går även i år.  Tänk därför på att vara mycket försiktig i vattenanvändningen, duscha kort, diska inte under rinnande vatten och använd absolut inte föreningens vatten till annat än matlagning, tvätt och disk.

Det kan också vara bra att i god tid i förväg ha hällt upp vatten för matlagning etc i några hinkar, om det skulle bli vattenbrist.

Ventiler för förlängt sommarvatten

De så kallade glimpostventilerna för förlängt sommarvatten är en svag punkt i vår vattenförsörjning. Bara för några någon månad sedan hade vi ett långvarigt och svårhittat stort läckage förorsakat av en felställd ventil.

Ventilen måste vara helt öppen eller helt stängd. Mellanlägen ger ett stort vattensvinn.

Är du osäker på hur ventilen fungerar så fråga en granne eller någon av våra vattenansvariga. Om du lånar ut ditt hus eller av andra skäl måste låta någon utomstående hantera vattnet. Var noga med instruktionerna om ventilen eller be även där någon granne att sköta påsättning och avstängning av vattnet.

Ingen vill ha ett vattenavbrott och vattenansvariga och andra engagerade vill hellre fira midsommar än att leta efter vattensvinn. Var därför noga med ventilerna och vid minsta tvekan, be om hjälp.

Trafiken

Det är inte bara många människor på ön över midsommar utan även många bilar. Se till att parkerade bilar inte står i vägen för trafiken. Vi har en traktor med skrinda som skall runt och hämta upp barn till midsommarfirandet men vägarna måste också vara framkomliga för utryckningsfordon om något skulle hända.

 

Med önskan om en trevlig midsommar och sommar

Styrelsen ÖMT