Arbetsbeskrivning för kontaktpersoner

Kontaktpersonerna inom ÖMT har dessa principiella roller:

 • Första kontakt mellan fastighetsägare och föreningen
 • Styrelsens förlängda arm gentemot fastighetsägare och gemensamma områden
 • Sammanhålla underhåll av del av föreningens mark och anläggningar

Utseende av kontaktpersoner

Det normala är att respektive område själva föreslår sina kontaktpersoner. Det sker  via valberedningen som lämnar föreslag till årsmötet som sedan utser kontaktpersonerna för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen kan under löpande verksamhetsår utse nya kontaktpersoner om så erfordras,

Kontaktområden

En kontaktperson är utsedd för vardera av följande adresser.:

 • Abborrvägen 1-15; 2-24
 • Abborrvägen 17-31¸26-48
 • Gäddvägen 1-27¸2-12
 • Gäddvägen 29-41¸14-40
 • Gäddvägen 43-61; 42-53
 • Gösvägen 1-17; 2-20
 • Gösvägen 19-33; 22-42
 • Gösvägen 25-51; 44-64
 • Lakevägen alla nr
 • Braxvägen 1-15; 2-22
 • Braxvägen 17-31; 24-40
 • Idvägen alla nr

Vid osäkerhet om respektive områdes gränser kontakta styrelsen.

Arbetsuppgifter för kontaktpersoner

 • Förmedla information från styrelsen till medlemmarna i den mån styrelsen begär detta.
 • Förmedla önskemål och påpekanden från medlemmar till styrelsen.
 • Förmedla uppgifter om t ex adressförändringar. Var aktiv, fånga upp rykten om att någon bytt bostad eller sålt och om så behövs fråga vederbörande.
 • Hälsa alla nya medlemmar välkomna, berätta kort om föreningen och dess uppgifter, överlämna foldern ”Att bo på Märsön”, påpeka regler för användning och hantering av föreningens vatten och svar på frågor. Ta in adressuppgifter för den nya ägaren och lämna till ansvarig för medlemsregistret. Informera om vilka som är ansvariga för hushållsvatten, sjövatten, förlängt sommarvatten, ordförande för föreningen.
 • Informera styrelsen om hur säljare kan nås
 • Aktivera medlemmar i olika sammanhang, t ex att besöka årsmöten eller ställa upp om någon kommitté behöver hjälp.
 • Ordna gemensamma arbetsdagar för att efter samråd med styrelsen underhålla gemensam mark, t ex rensa sly och fylla gropar i vägarna.
 • Ta initiativ till kontakt- och trivselfrämjande åtgärder inom ditt område. Detta gäller t ex midsommarfirandet och i samband med städdagar
 • Medverka vid funktionärs- och kontaktombudsmöten som styrelsen kallar till

31 oktober, 2023