Fredagen den 25/8 stängs vattnet av på Abborrvägen mellan 09.30 och ca 12.00 för att avsluta lagningen av läckan på huvudledningen. Förra gången som vattnet stängdes på Abborrvägen, påverkades även ledningar inom andra delar av vårt område med missfärgat vatten som följd. Avlagringar på insidan av ledningarna lossnar vid kraftiga tryckförändringar. Efter stängning respektive öppning av vattnet på Abborrvägen den 25/8 bör alla kontrollera sitt vatten genom att spola i handfat eller diskbänk en stund innan igångsättning av någon hushållsmaskin som använder vatten.