På grund av byte av ventil på hushållsvattnets huvudledning på Gösvägen onsdag 13 september, kommer vattnet att stängas av kl 08:00. Hur lång tid arbetet tar är svårt att säga, men räkna med att vattnet är stängt hela förmiddagen och eventuellt en bit av eftermiddagen. I första hand stängs bara vattnet på Gösvägen av, men om det blir nödvändigt så stängs allt hushållsvatten. För säkerhets skull kan det vara bra att fylla några flaskor eller dunkar med vatten om arbetet drar ut på tiden. Tänk också på att när vattnet sätts på igen, så spola kallvatten en stund i någon kran tills vattnet klarnat.