Sommarvattnet kommer att stängas av lördagen den 14 november