Styrelsen har beslutat att senarelägga årsmötet till preliminärt den 9 augusti. Anledningen är Folkhälsomyndigheterna anvisningar och rekommendation om folksamlingar samt riskgrupper. Flyttningen är ett avsteg från föreningens stadgar men styrelsen anser det försvarligt med den extraordinära situation vi nu har med Coronasmittan.  Föreningens revisorer har inget att invända mot senareläggningen.